Dorpsbelang

Dorpsbelang

  • Feike Bakker: Voorzitter
  • Schelte Jonkman: Secretaris
  • Richtje de Groot: Penningmeester
  • Atje Deinum: Algemeen lid
  • Kim Buitenwerf: Algemeen lid

e-mail: dorpsbelangbozum@outlook.com