School en kinderopvang.

School en kinderopvang.

Basisschool it Dubelspan. Reguliere basisschool aangesloten bij de Gearhing. Zie voor informatie op dubelspan.nl

kidsfirst kindcetrum it Krobbehonk Boazum. Peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Voor meer informatie; www.kidsfirst.nl/boazum