Oproep bestuursfunctie(s).

Oproep bestuursfunctie(s).

Omdat er een van de bestuursleden gaat verhuizen en een bestuurslid niet weer herkiesbaar kan worden gesteld zijn er volgend jaar 2 vacatures. We roepen kandidaten op voor een functie in het bestuur van Doarspmienskip. Wie zich verkiesbaar wil stellen kan zich melden bij het bestuur.

Reageren is niet mogelijk.