Verenigingen

Verenigingen

Ferdivedaasje Ploech Boazum

A.M Smulders.

Secretariaat; Waltawei 10 8635MZ Boazum

De Ferdivedaasje ploech organiseert in overleg met het doarpsmienskip leuke activiteiten voor jong &oud in Boazum. Denk aan kinderdisco, kerstworkshop, filmavond, Bingo, spokentocht en de diskedei. Suggesties of ideeën zin altijd welkom.

Jeu de boules

Fedde Feikema

it oerd 22 Boazum

0515521834

Boazum heeft sinds 2005 een recreatieve jeu de boules club. Deze heet de kûle, omdat de locatie enigszins verlaagd licht op één van de terpen van het dorp. de accomodatie heeft een drietal banen. In het Seizoen (traditioneel start dat op koningsdag, 27 april t/m september) worden er op de donderdagavonden 16 competitie wedstrijden gespeeld, waarvan 10 meetellen voor de competitie (uitsluitend voor eigen leden en zo gezegd recreatief, dus we winnen graag, maar het plezier staat voorop) en daarnaast nog wat losse wedstrijden (ook alleen voor eigen leden, m.u.v. de wedstijd tijdens het dorpsfeest waaraan iedereen mee kan doen). Belangstellenden om zich aan te melen kunnen contact opnemen met de secretaris, 0515521834 of affeikema@ziggo.nl

Kerk https://deslachsang.protestantsekerk.net/kerkdiensten

Fedde en Klaske Feikema

it oerd 22 Boazum

0515 521834

Het dorp beschikt over een 12e eeuwse romaanse St Maartenskerk. Dit is te zien aan de turfstenen buitenmuur. Omdat de kerk in 1938 op instorten stond, werd besloten tot een grondige restauratie die 10 jaar zou duren. in 1941 ontdekten de restaurateurs de Majestas Domini, de tronende Christus, onder de pleisterlagen in het koorgewelf. Christus is omringd door een engel, een leeuw, een os en een adelaar, die symbool staan voor de vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Wat de afbeelding zo bijzonder maakt, is dat daarop een jonge Christus zonder baard is te zien.

Daarnaast beschikt de kerk over een orgel met prachtig houtsnijwerk uit 1791, waarvan de orgelmaker Rudolf Knol is.

Rondom de kerk bevinder zich 546 graven en een recent gebouwde urnenmuur.

Kaatsen. www.kfboazum.nl

Dames Biljarten.

Speelavond, Woensdag in Cafe de Boazumer Mjitte.

secretaris, Angelique Smulders. Waltawei 10 Boazum. 0515 521951

Ald Boazum. www.aldboazum.nl

Frans Tolsma, waltawei 13 06 3972 2914

Teatske Lanting, dr miedemastrjitte 11 06 4630 8806

Hessel Fluitan, Altaplein 6 0515 521606/ 06 2752 1982

Biljart vereniging Lytse stuit.

Skoalle en doarpsfeesten